top of page

Les Fites

  • Proporcionar programes personalitzats de Mindfulness, Meditació, Tècniques de Respiració i Ioga adaptats a les necessitats específiques de les organitzacións.

  • Facilitar sessions de formació per als empleats i directius per fomentar la pràctica autònoma d'aquestes tècniques beneficioses.

  • Mesurar i avaluar de forma continuada l'impacte dels nostres programes en la salut i la productivitat dels treballadors i l'entorn empresarial.

  • Establir col·laboracions amb empreses compromeses amb el benestar dels seus empleats, creant una xarxa de suport i aprenentatge continu.

Misió

Cultivar un entorn empresarial saludable i sostenible mitjançant l'integració conscient de pràctiques com Mindfulness, Meditació, Tècniques de Respiració i Ioga.

 

La nostra missió és proporcionar als professionals les eines necessàries per fomentar el benestar emocional, mental i físic, afavorint un equilibri positiu a les seves vides laborals i personals

Visió

Ser la principal referència en la promoció del benestar en l'àmbit empresarial, incorporant de manera integral el Mindfulness, la Meditació, les Tècniques de Respiració i el Ioga.

 

Volem contribuir a la creació d'organitzacions que valoren i prioritzen la salut dels seus empleats, fomentant així un clima laboral positiu i inspirador.

Meditación
bottom of page